Co trzeba wiedzieć o terapii SI

Podstawowe informacje

Za główne zadanie terapii stawia się dostarczanie kontrolowanych ilości sensorycznych bodźców w odpowiedni sposób, dzięki którym dziecko spontanicznie będzie formułowało odpowiednie reakcje adaptacyjne i reagowało na bodźce. W ten sposób dąży się do poprawienia reakcji i organizacji ośrodkowego układu nerwowego. Dodatkowo integracja sensoryczna białołęka to także odpowiednie ćwiczenia, których zadaniem jest symulowanie mózgu i stanowienia wyzwania dla ćwiczącego pacjenta. Ich poziom i natężenie odpowiednio dobiera się w zależności od rozwoju dziecka. Jeśli ktoś jednak uważa, że terapia SI to stale powtarzany schemat ćwiczeń to jest w wielkim błędzie. W trakcie terapii dokonuje się ciągłej analizy zachowania dziecka, tego czy robi postępy i na tej podstawie dobiera się nowe oraz modyfikuje obecnie wykonywane zadania. Często określa się tę terapię mianem naukowej zabawy, w której dzieci bardzo lubią uczestniczyć. Cała terapia powinna przebiegać w odpowiednio do tego przygotowanej i wyposażonej Sali terapeutycznej.

Co jeszcze musisz wiedzieć

Do jednego z kluczowych elementów wyposażenia sali terapeutycznej zalicza się sprzęt podwieszany, który służy do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, a więc do podstawowych układów sensorycznych. Sale zwykle wyposaża się także w wiele elementów, które mają pomagać stymulować system dotykowy, słuchowy, wzrokowy oraz węchowy. Bardzo ważną częścią terapii jest atmosfera, w jakiej będzie ona przebiegała. Dobra atmosfera sprzyja rozwojowi wewnętrznej potrzeby pokonywania swoich lęków i trudności u dziecka. Możliwość obserwowania swojego własnego progresu w pokonywaniu trudności podnoszą samoocenę dziecka i sprawiają, że chętnie uczestniczy w zajęciach. Wszystkie te doświadczenia młody pacjent przenosi poza salę terapeutyczną. Zwykle spotkania terapeutyczne odbywają się raz bądź dwa razy w tygodniu i trwają około godziny. Kolejnym ważnym elementem terapii jest współpraca z rodzicami, ponieważ bardzo często terapeuta zadaje prace domowe, a więc ćwiczenia, które powinni wykonywać rodzice z dzieckiem. Zaleca się ćwiczenia kilka razy w tygodniu po około piętnaście minut. Dzięki dobrej terapii usprawnia się i przyspiesza rozwój dziecka w wielu strefach. Terapię SI można prowadzić równolegle z innymi metodami i formami oddziaływań korekcyjnych, co także jest olbrzymią zaletą.